رفتن به محتوای اصلی

راهنمای تکمیل فرم

۱- فرم را به صورت فارسی پر نمایید.
۲- در هنگام پر کردن فرم از رفرش صفحه خودداری نمایید.
۳- در فیلد کدملی از خط تیره و فاصله استفاده نفرمایید.
 

آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم بصورت شفاف و دقيق براي انجام اقدامات مورد نياز درخواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
آيا خدمت مورد نظر شما در مورد مقرر انجام شده است؟