رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی برای هریک از خدمات:

مقدمه :

قابل توجه  عشایر محترم :

 - این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روشهای نظارت و مسئولیتهای اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی را در صورت لزوم مشخص می کند.

بدینوسیله توافقنامه نامه سطح خدمات پورتال اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند.

هدف :

 هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، کیفیلت تحویل  خدمات برای  عشایر مورد توافق قرار گیرد.

مسئولیت :

قوانین و مقرراتی که اجازه میدهد خدمات ارائه شده دراین توافقنامه سطح خدمت را ارائه کنیم :

اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی موافقت میکند که خدمات را به ترتیب زیر ارائه نماید: امور عشایر دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای حوزه عشایر است که مستندات آن به  شرح ذیل میباشد: 

- اساسنامه سازمان دامداران متحرک

(مصوب8/12/1353 کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای ملی)

- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران

- آیین نامه ساماندهی عشایر

اهداف  و مسئولیت ها :

- سامان‌دهی به زندگی عشایر از طریق ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی عشایر.

- ارتقاء شاخص هاي توسعه انساني جامعه عشاير.

- ساماندهي براي اسكان عشاير داوطلب اسكان .

-  تعهدات متقابل عشایر و اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی :

 عشایر متقاضی دریافت این خدمات مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی ارائه نماید.موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمات/زیرخدمات جهت اطلاع به صورت دقیلق  در رابطه با زمان انجام خدمات، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمانهای دسترسی به خدمات و کلیله جزئیات خدمات ذکر گردیده است.

-  هزینه ها و پرداخت ها :

اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی بابت ارائه خدمات هیچ هزینه ای را دریافت نمی کند.

-   دوره عملکرد :

این توافقنامه سطح خدمات تا تاریخ 1450/01/01 و تحت امضای مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی، اعتبار دارد. این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا 1450/01/01 یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه به امضاء برسد، اعتبار دارد. 

- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارتباط باما" و" خدمات تار نما"را دارد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مدير كل و معاونت هاي تخصصي و اداره حراست و واحد روابط عمومي سامانه رسيدگي به شكايات بصورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

۳- تارنمای اداره كل امور عشایر آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

.