رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

اهداف سازمان

سازمان امور عشایر ایران

الف – هدف

سامان‌دهی به زندگی عشایر از طریق ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی عشایر.

 ب – وظایف اساسی:

(1) – مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندی های عشایر در مورد امور کوچ و اسکان.

(2) – تهیه و تنظیم و اجرا و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و نوسازی مربوط به امور عشایر.

(3) – فراهم آوردن موجبات اسکان عشایر باهمکاری وزارت کشور و سایر ارگان های ذیربط.

(4) – تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به نوین کردن سیستم دامداری سنتی عشایر به دامداری صنعتی و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاه های استقرار و انتظار دام، پرواربندی و تامین علوفه زمستانی برای دام و ایجاد کشتارگاه های صنعتی و سردخانه و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده های دامی، راساً یا از طریق ارشاد و حمایت در راستای تاسیس تعاونی ها و شرکت های سهامی دامداری.

(5) – احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاهها و انبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب راساً و یا با خودیاری عشایر.

(6) – نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.

(7) – کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، کشاورزی، کشت گیاهان صنعتی و دارویی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیربنایی، احداث رایگان و اعطای تسهیلات.

(8) – تهیه، تنظیم، اجرا و یا همکاری در اجرای برنامه های آموزشی عشایر در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع، دامداری، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از بیماری‌های دامی.

(9) – کمک به بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی عشایر اسکان یافته.

 (10) – فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنا مه های مصوب و نظارت بر مصرف آن .

(11) – کمک به تشکیل تعاونیهای تولید، توزیع ، مصرف در مناطق دامداری متحرک اسکان یافته.

(12)- همکاری با سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی مناطق عشایر اسکان یافته.

اهداف و وظائف اصلی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی  :
اهداف پيش بيني شده براي عشاير استان ::
اهداف زير براي ساماندهي عشاير استان مورد توجه قرار خواهد گرفت .
اهداف كيفي :
1- ارتقاء شاخص هاي توسعه انساني جامعه عشاير.
2-
اهتمام تعامل عشاير ومنابع طبيعي و تاثير آن در حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار .
3-
شناسايي ، سازماندهي و بكار گيري عناصر موثر در ساماندهي کوچ و مديريت چرا.
4-
ساماندهي به مديريت بومي . تثبيت حقوق عرفي و افزايش مشاركت موثر عشاير.
5-
حفظ و بهبود شيوه معيشت عشاير و اقتصادي نمودن دامداري آنان .
6-
توسعه و بهبود و اشتغال ، ارتقاء بهره وري و تنوع بخشي به توليد و منابع در آمدي در مناطق عشايري.
7-
تدوين و ترويج فرهنگ دانش بومي و مهارتهاي خاص عشاير.
8-
زمينه سازي . متناسب سازي و بكار گيري فناوري در جامعه عشايري.
9-
توسعه صنعت گردشگري در مناطق عشايري.
10-
توسعه آموزش و فراهم نمودن زمينه تحقيقات و مطالعات در جامعه عشايري.
11-
ساماندهي و اسكان عشاير دواطلب در مناطق مستعد.
اهداف كمي :
1- ساماندهي براي اسكان عشاير داوطلب اسكان
2- افزايش پوشش خدمات پشتييباني عشايري كه به دلايل مختلف به زندگي كوچروي اادامه خواهند داد 3- ايجاد اشتغال پايدار براي خانوار عشايري با اجراي پروژه هاي آب و خاك .
4-
تغيير تركيب دام عشاير از دام كوچك به دام بزرگ به نسبت 10 درصد از دام هاي موجود عشاير جهت بالا بردن سطح بهره وري وجلوگيري از تخريب مراتع .
5-
افزايش سطح آگاهي علمي و فني عشاير در مسائل مختلف فني وحرفه اي

 6- تامين سوخت فسيلي ( نفت ، گاز ) مورد نياز 100 درصد خانوارهاي عشايري استان .