رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

امور تعاونی‌ها

 • تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به ایجاد و نظارت براداره و گسترش واحد های تعاونی در مناطق عشایری و مساعدت و راهنمایی دراجرای این برنامه .
 • تهیه طرح های مربوط به ایجاد واحد های تولید تعاونی وگروهی در امر علوفه کاری دامداری و دامپروری ومرغداری وکشت گیاهان صنعتی و مرتعداری .
 • تهیه و تنظیم طرح های بازاریابی ،حمل و فروش فراورده های دامی با همکاری سازمانهای ذی ربط ونظارت بر اجرای طرح های مزبور .
 • انجام بررسی های لازم به منظور تهیه طرح های مربوط به ایجاد مراکز مبادلاتی جهت خرید وفروش وتامین نیازمندی های دامی عشایر و نظارت بر اجرای طرح های مزبور .
 • نظارت بر انجام امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عشایر کشور و بررسی کلیه حساب ها ،دفاتر ،اسناد وهمچنین صورت های مالی آنها و گزارش آن به مسئولان ذی ربط .
 • تهیه و تنظیم طرح های مشارکت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در امر خرید وفروش محصولات عشایر با سایر موسسات دولتی وخصوصی وعرضه آنها به بازار های مصرف .
 • انجام بررسی های مربوط به ایجاد تعاونی ها در زمینه فعالیت جنبی عشایر به منظور ایجاد اشتغال و حفظ صنایع دستی عشایر و نظارت بر اجرای طرح های مزبور .
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی جهت مسئولین و کارکنان واعضا شرکت ها واتحادیه های تعاونی ونظارت بر اجرای آن .
 • پیگیری لازم جهت فراهم آوردن تسهیلات بانکی برای اتحادیه ها وشرکت های تعاونی عشایری ونظارت بر مصرف این اعتبارات و همچنین تهیه گزارش عملکرد آن به سازمان ها و موسسات مربوطه .
 •  
 • پیگیری لازم در خصوص تحویل ارزاق عشایر توسط موسسات و سازمانهای مسئول .
 • اقدام درجهت سازماندهی ،ایجاد وگسترش نهادهای مشارکتی ،تشکلهای تولیدی توزیع ومصرف عشایری در چارچوب وظایف سازمان امور عشایر ایران .
 • همکاری واتخاذ تدابیر لازم به منظور تقویت مدیریت کانون های توسعه .
 • برنامه ریزی در جهت اجرای طرح های ترویجی در چارچوب وظایف سازمان در طرح ساماندهی به مناطق عشایری .
 • بررسی و تشخیص مشکلات موجود در راه اجرای برنامه های آموزش ،مشارکت وترویج وگزارش آن به مسئولان سازمان .
 • توسعه الگو هاوروشهای ترویجی به منظور اصلاح بینش وافزایش توانائیهای عشایر جهت بهره برداری بهینه از منابع .
 • بررسی های لازم به منظور شناخت نیازهای آموزشی _ترویجی _مشارکتی عشایر وانجام اقدام لازم در جهت اجرای آن .