رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

تدارکات

امور تدارکات

- خرید کلیه اقلام وموارد مورد نیاز مرکز
- تامین نیازهای قسمتهای مختلف
-  بررسی و کسب اطلاعات جامع در خصوص نیازها
-  نماینده سازمان در مذاکرات و انعقاد قراردادها
 - مسئول تعیین منبع خرید
-  مسئول بررسی قیمت و شرایط خرید و دریافت ضمانتنامه ها و سایر موارد خرید
-  حمایت از واحدهای تحت پوشش از طریق پیگیری مداوم و تنظیم تجهیزات و خدمات
- تهیه و شناسایی و تعیین جایگزینی مطمئن برای عرضه کالا و خدمات

-  خرید عاقلانه و رقابتی
 - مسئول کمک به بهبود و توسعه سیاست ها و روش هایی است که رسیدن به اهداف دیگر را به نازل ترین قیمت میسر نماید

 

 

رده سازمانی