رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

شماره های تماس مستقیم با مدیران اداره کل و ادارات امور عشایر شهرستان:1- دکتر سید محمد حسن آل هاشم (مدیر کل)2-مهندس داود احمدی اقدم (معاونت توسعه مدیریت و منابع)3-مهندس ابوالفضل مرتضایی(معاونت توسعه عمران و امور زیر بنایی)

شماره تماس ادارات امور عشایر

ashayer

5

آدرس پست الکترونیکی مسئولین

مدیر کل (سید محمد حسن آل هاشم)

modirkol@ashayer-ea.ir

تلفن مستقیم: 34457061

معاونت توسعه مدیریت و منابع(داود احمدی اقدم)

m-edari@ashayer-ea.ir

تلفن مستقیم:34457062

معاونت توسعه و امور زیربنایی(ابوالفضل مرتضایی)

omran@ashayer-ea.ir 

تلفن مستقیم:34457063

امور مالی (بی ریا)

zihesabi@ashayer-ea.ir

اداره برنامه ریزی و فن آوری (عنایتی)

motaleat@ashayer-ea.ir

اداره بهسازی تولید (نوشهری)

behsazi@ashayer-ea.ir

روابط  عمومی(شهریار محمدی)

r-omomi@ashayer-ea.ir

طرح تکریم ارباب رجوع (حجازی)

takrim@ashayer-ea.ir

اتحادیه شهید قاضی(پورعباس)

etehadieh@ashayer-ea.ir

اداره اهر(حضوری)

ahar-as@ashayer-ea.ir

اداره کلیبر(پور حسین)

kalibar-as@ashayer-ea.ir

اداره میانه(علی آبادی)

mianeh-as@ashayer-ea.ir

اداره خدافرین(جهانبین)

khodafarin@ashayer-ea.ir

حراست(نوشهری)

harasat@ashayer-ea.ir

حقوقی ( ره انجام)     

                                                                 hogoogi@ashayer-ea.ir