رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

تحویل اسب خانم مه لقا خانی سوار کار برتر 24 دوره اسب سواری عشایر قره قیه

تحویل اسب خانم مه لقا خانی سوار کار برتر 24 دوره اسب سواری عشایر قره قیه

طی هماهنگی اداره کل امورعشایر،دردیدارمردمی سران،معتمدین،ریش سفیدان وزنان عشایراستان،با استاندارآذربایجانشرقی ودرپی درخواست خانم مه لقا خانی سوارکار برترزن عشایر24 دوره جشنواره فرهنگی ورزشی سوارکاری قره قیه و موافقت استاندار یک راس اسب اصیل از طریق مرکز پرورش اسب پادگان ایلخی مراغه تحویل ایشان گردید.