رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

سئوالات متداول

در بخش پرسش و پاسخ سعی گردیده است سئوالات متداولی که برای مراجعه‌کنندگاه گرامی بیشتر مورد نیاز هست گردآوری گردد تا از این طریق در سریعترین زمان ممکن به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در صورتی که پرسشی دارید که در پاسخ آن در این بخش درج نشده است از طریق این لینک ثبت و ارسال نمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن درج گردد.

پرسش و پاسخ

منظور از ساماندهی عشایر چيست؟

 ساماندهی عشایر كوچنده شامل ساماندهی كوچ ، ایجاد اشتغال پایدار ، ارتقای شاخص های برخورداری و خدمات عمرانی و زیربنایی می باشد .

تبصره 1- ساماندهی كوچ شامل تدوین و تنظیم تقویم كوچ ، نظارت برنحوه چرای دام ، تامین آب شرب ، خدمات آموزشی ، فرهنگی و بهداشتی – درمانی ، خدمات دامپزشكی ، كمك به تامین علوفه ، حفظ امنیت در استقرارگاههای ییلاقی و قشلاقی ، ایل راهها و مسیر های كوچ ، مرمت و نگهداری ایل راهها ، ایجاد تاسیسات لازم برای ارائه خدمات حین كوچ و تجهیز مسیرهای كوچ می باشد .

تبصره 2- ایجاد اشتغال پایدار برای عشایر كوچنده شامل :

1-شناسایی اراضی موات و مراتع مستعد تغییر كاربری در عرصه سامان های عرفی و قلمرو عشایر به منظور واگذاری قطعی به عشایر جهت اجرای طرحهای مرتع داری ، تولیدی و تامین تسهیلات بانكی مورد نیاز "

2-آموزش ، ترویج و تامین تسهیلات بانكی مورد نیاز مربوط به نحوه احیاء اصلاح و بهره برداری از مراتع ، زراعت ، باغبانی و روشهای نوین دامپروری وپرواربندی ، توسعه بیمه دام عشایر و خدمات بهداشت دام و دامپزشكی و تعاونیهای عشایری و سایر تشكلهای غیر دولتی عشایری برای اجرای مفاد این تبصره در اولویت خواهند بود .

3-اجرای طرحهای تجهیز منابع آب و خاك و حمایت از اجرای طرحهای توسعه زراعت ، باغداری و سایر فعالیتها ( پرورش ماهی ، كشت و فرآوری گیاهان داروئی و صنایع دستی ) جهت تنوع بخشی به اقتصاد عشایر

4-اجرای طرحهای جامع گردشگری طبیعی به عنوان اشتغال پایدار

تبصره 3- به منظور ارتقای شاخص های توسعه انسانی در جامعه عشایر كوچنده اقدامات زیر صورت می گیرد :

1-ارتقای شاخص برخورداری از آموزش رسمی با ایجاد و توسعه آموزشگاهها به صورت ثابت و سیار و نیمه سیار در دوره های تحصیلی مورد نیاز و ایجاد و توسعه آموزشگاههای شبانه روزی در مراكز جمعیتی عشایر و نیز ایجاد ساختار تشكیلاتی و فناوری متناسب برای آموزشهای نیمه حضوری و از راه دور.

2-ارتقای دانش فنی و مهارتها در جامعه عشایری از طریق ارائه آموزشهای فنی – حرفه ای و صنایع مرتبط با بخش كشاورزی و ایجاد تاسیسات و تجهیز مراكز آموزش و ترویج در مناطق عشایری

3-ارتقای شاخص های بهداشتی از طریق آموزش و ترویج ، توسعه خدمات بهداشتی – درمانی ، بیمه و خدمات اجتماعی در مناطق ییلاقی ،‌قشلاقی و مسیر كوچ

4-تامین كالاهای اساسی ، نهاده های تولیدی مورد نیاز عشایر در محل استقرارشان در ییلاق و قشلاق

5-تامین سوخت مورد نیاز عشایر در محدوده دسترسی مناسب نسبت به محل استقرار آنان

6-احداث ، تكمیل و نگهداری و مرمت ایل راههای عشایری

7-ایجاد مراكز آموزشی ، بهداشتی – درمانی ، فرهنگی ، پست و مخابرات ، پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه بسیج عشایری در محدوده استقرار ییلاقی و قشلاقی عشایر

چگونگی مراحل تحویل زمین در كانون جمعیتی سلين (شهرک عشایری سلین) چیست؟

1- ارائه در خواست زمین توسط اشخاص حقیقی(عشایر واجد شرایط) و حقوقی(واجد شرایط شامل ادارات دولتی و ...) به اداره كل
2- دریافت مدارک کامل و بررسی کارشناسی طرحها توسط کارشناس مطالعات و بررسی محل
3- درخواست تشکیل کمیسیون واگذاری و ابلاغ مصوبه کمیسیون واگذاری به ادارات زیربط
4- نظارت بر حسن انجام تعهدات اخذ شده از متقاضیان و ارائه راهنمائی لازم بنا به درخواست متقاضیان

زیست بوم و كانون اسكان عشایر به كجا اطلاق می‌گردد؟

 زیست بوم عشایری : محدوده ای سرزمین و قلمرو رده هایی ایلی كه علی الاصول شامل ییلاق ، قشلاق و مسیر بین این دو باشد .

كانون اسكان عشایر : به محدوده ای از زیست بوم اطلاق میگردد كه براساس نتایج مطالعات سازمان امورعشایر دارای منابع ، امكانات و استعدادهای لازم برای ایجاد اشتغال و اسكان عشایر باشد .

این كانونها به عنوان یكی از واحدهای برنامه ریزی برای ساماندهی عشایر به دو نوع شامل كانون توسعه هدایتی ( برنامه ریزی شده ) و كانون های توسعه اسكان خودجوش تقسیم می شوند.

عشاير به چه كسی اطلاق می‌شود؟

 عشایر كوچنده ، به مردمی گفته می شود كه حداقل سه ویژگی زیر را داشته باشند :

1-ساخت اجتماعی قبیله ای

2-اتكای معاش به دامداری

3-شیوه زندگی شبانی مبتنی بر كوچ