رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

بازرسی

 بازرسی

  • پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه علیه ادارات امور عشایر  در مراجع قضایی و دیوانه عدالت اداری  .
  •  اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی منافع و یا حق و حقوق سازمان را نادیده و یا بیت المال را حیف و میل نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات به حقوق سازمان تجاوز و یا تعدی نموده .
  • وصول مطالبات ادارات .
  •  نقل و انتقال اموال غیر منقول ادارات امور عشایر .
  •  پاسخ به استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول ادارات  .
  • ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته به ادارات امور عشایر .
  •  ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد و تنظیم پیش نویس قراردادها ، توافقنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم.
  •  رسيدگي‌ به اختلافات‌ ناشي‌ از عدم‌ اجراي‌ قراردادها.
  •  ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به کارکنان ادارات امور عشایر .
  • حمایت قضایی از کارکنان اداره و واحد های تابعه در راستای وظایف محوله اداری .

 

 

 

رده سازمانی