رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

شورای عشایر استان آذربایجان شرقی

شورای عشایر

وظايف شورا:

1- سياست گذاري پيرامون چگونگي زندگي عشاير در مناطق مختلف كشور

2- تصميم گيري پيرامون برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت عشايري

3- ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه ها و ارگانهاي ذيربط جهت رفع تنگناهاي موجود در جوامع عشايري

4- نظارت بر چگونگي انجام وظايف و تعيين سهميه اعتبارات

5- پيگيري ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جهت بهبود توسعه مناطق عشايري

6- پيشنهاد تامين بودجه خاص جهت پرداخت خسارات احتمالي و كمك به عشاير در هنگام سوانح طبيعي

7- كمك به ايجاد زمينه هاي لازم جهت پرورش و رشد و بكارگيري استعدادهاي عشاير

8- كمك به ايجاد زمينه هاي لازم جهت توسعه و بسط و گسترش فرهنگ اسلامي و سنتهاي اصيل عشايري

9- اقدام در ساير مسائل مرتبط با زندگي عشاير به پيشنهاد كميسيون ها با دبيرخانه شورا يا شوراهاي استانها و يا يكي از اعضاي شورا

****************************************************************

شورا

شورا2

 

تصویر
شورا3