رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 

ارتباط با اداره کل امور عشایر

عشایر گرامی ، در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط هر چه بهتر شما عزیزان با مسئولین استانی و شهرستانی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی به شرح ذيل ليست اسامي و آدرس صندوق پستي الكترونيكي مسئولین اين اداره كل جهت اعلام انتقادات ،نظرات و دیدگاههایتان بحضورتان معرفی میگردد.

1 تماس با ما

شماره تلفن           04134457061-2

شماره پیامک        30001222000012

فاکس                        04134453039

        

2 سامانه تلفن گوياي اداره کل

اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی

34457430 (041)

30001222000012

04134453039

3 سامانه سامد

اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی

111

30001222000012

04134453039

 

ایمیل مدیر کل  وسایر مسئولین اداره کل امور عشایر استان

 

سید محمد حسن آل هاشم - مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی

 

 modirkol@Ashayer-ea.ir

 

جعفر رحمانی-معاون توسعه مدیریت و منابع

m-adari@Ashayer-ea.ir

 

ابوالفضل مرتضایی-معاون توسعه عمران و امور زیربنایی

m-toseah@Ashayer-ea.ir

 

داود احمدي اقدم- انفورما تیک

m-ict@Ashayer-ea.ir

 

 اداره عمران و امور زیر بنایی

omran@Ashayer-ea.ir

 

پرویز بی ریا-  امور مالی

zihesabi@Ashayer-ea.ir

 

رضا روان دوست - مطالعات و برنامه ریزی

motaleat@Ashayer-ea.ir

 

عبدالله نوشهری-بهسازی تولید

behsazi@Ashayer-ea.ir

 

حسین شهریار محمدی-  روابط عمومی

R-omomi@Ashayer-ea.ir

 

عباس آقابابا- اداره امور اداري

Takrim@Ashayer-ea.ir

 

سيد جعفر ره انجام - حقوقی - سامد(پاسخگويي مردمي)

Hogogi@Ashayer-ea.ir

 

 حسن نکیسا - آموزش و تکریم ارباب رجوع

tarbiatbadani@Ashayer-ea.ir

 

صفدر پورعباس - مدير عامل اتحادیه تعاونیهای عشایری شهید قاضی طباطبایی

etehadieh@Ashayer-ea.ir

 

عليرضا حضوري- اداره امورعشايراهر

Ahar-AS@Ashayer-ea.ir

 

واقف عنایتی-  اداره امورعشايركليبر

Kalibar-AS@Ashayer-ea.ir

 

سلمان علی الی علی آبادی -  اداره امورعشايرميانه

Mianeh-as@Ashayer-ea.ir

 

سواد جهانبین-نمایندگی خدآفرین

khodafarin@ashayer-ea.ir

 

عبدالله نوشهری-  حراست

harasat@Ashayer-ea.ir

 

عشاير محترم استان شما ميتوانيد انتقادات - شكايات - درخواست-نظرات و پيشنهادات خود را از طريق آدرس ذيل به دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت جهاد كشاورزي منعكس نماييد:

WWW.ARZYABI.AGRI-JAHAD.IR