رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02
احداث شیر برداشت در مناطق ییلاقی شهرستان چاراویماق

احداث شیر برداشت در مناطق ییلاقی شهرستان چاراویماق

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی، به منظور تامین آب شرب دام عشایر ونیز آب شرب بهداشتی برای خانوارهای  عشایری یک باب آبشخور به همراه شیر برداشت در منطقه ییلاقی حسین گوزه سی شهرستان چاراویماق احداث گردید.

 مهندس سلمان علی آبادی رئیس اداره امور عشایر شهرستان میانه و چاراویماق افزود این آبشخور با عنایت مسئولین شهرستان و از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده با هزینه 500 میلیون ریال احداث و مورد بهره برداری 15 خانوار عشایری ییلاق حسین گوزه سی قرار گرفت.

رده ادارات تابعه