رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: 1401-12-02
امضای تفاهم نامه ادامه روند احداث مدرسه دوکلاسه خانلو توسط نجفی معاونت مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی استان، مهدوی ریاست اداره آموزش وپرورش عشایری استان وخیر بومی حاج بهنام خانکشی زاده.

امضای تفاهم نامه ادامه روند احداث مدرسه دوکلاسه خانلو توسط نجفی معاونت مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی استان، مهدوی ریاست اداره آموزش وپرورش عشایری استان وخیر بومی حاج بهنام خانکشی زاده.

رده ادارات تابعه